وادی سوم ؛ پذیرش مسئولیت ها
دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 09:00 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
یک مصرف کننده در کنگره 60، مسافر نام می‌گیرد تا در ابتدا مسئولیت درمان خود را بپذیرد و تا این پذیرش صورت نگیرد، چراغ تفکر روشن نمی‌شود و گویی پذیرش، خود یک تفکر است و اینگونه درهم تنیده هستند. این باور و پذیرش در مسافر و همسفر به وجود می‌آید تا بدانند که مسئول اعمال خودشان هستند.یا علیم و یا بصیر

شناخت بیماری اعتیاد، آغاز و سرچشمه ای بود برای درمان بسیاری از دردهای ناشناخته روحی، روانی و جسمی. چشمه جاودانگی در سرزمین سرما و ظلمت پنهان می‌نمود که با کشف روش درمان تدریجی اعتیاد، بر اساس متد DST توسط پدرم ، شاه کلیدی برای گشایش قفلهای بسیار پیدا گردید که در قالب وادی های کتاب عشق مطرح گردیده‌اند.( استاد امین دژاکام، برگرفته از مقدمه کتاب عشق )

چهارده وادی عشق مانند دانه‌های زنجیر به هم پیوسته هستند و از یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و همواره برای کامل شدن به هم وصل هستند. 

علم درمان اعتیاد در کنگره 60، به وسیله جهان‌بینی و علم چگونه زندگی کردن مستحکم شده و به نقطه احیای انسانی ختم می‌شود. علم چگونه زندگی کردن در تاروپود و عمق لایه‌های وادی های چهارده گانه نهفته است.

مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده‌های آنان که در سیاهی و ظلمت اعتیاد بودند، رنگ و بوی زندگی شان از بین رفته و مردگانی متحرک در عرصه یک دنیای تاریک بودند و این درمان اعتیاد، به روش DST بود که اندک اندک به آنان جان داد و چراغِ اولین وادی که تفکر است در زندگی شان روشن شد. روشنایی تفکرات راستین گام به گام و وادی به وادی، پایه‌های ساختارهای سالم را در درونشان رشد داد و در استمرار به استواری رساند.

آغاز حرکت:
یک مصرف کننده در کنگره 60، مسافر نام می‌گیرد تا در ابتدا، مسئولیت درمان خود را بپذیرد و تا این پذیرش صورت نگیرد چراغ تفکر روشن نمی‌شود و گویی پذیرش، خود یک تفکر است و اینگونه درهم تنیده هستند. این باور و پذیرش در مسافر و همسفر به وجود می‌آید تا بدانند که مسئول اعمال خودشان هستند و باید بدانند که هیچ موجودی به اندازه خودشان نمی‌تواند به خودشان کمک نمایند. همچنان که استاد آقای امین در مقدمه کتاب عشق صفحه پنج پاراگراف سوم می‌فرمایند:(ما آخرین کبریت خود را در سرما و تاریکی، آن هنگام روشن نمودیم تا این پیام را به همه کسانی که به دنبال راهی برای خروج از این درد و بیماری بودند برسانیم که می شود از تاریکترین نقاط جهنم نیز خارج گردید؛ حتی اگر تمام رویاهایمان هم در خاکستر مدفون شده باشند.)

ما همسفران و مسافران کنگره 60، همان کسانی بودیم که زندگی و آرزوهایمان و همه چیزمان در خاکستر اعتیاد دفن شده بود و این روش DST و آموزش‌های کنگره 60 بود که گلهای درمان و رهایی، تعادل و احیا را در همین خاکسترِ تبدیل شده به خاک حاصلخیز رشد دادند و شکوفا نمودند. 

وادی اول می‌گوید: با تفکر ساختارها آغاز می‌گردد و در ادامه وادی دوم به ما می‌آموزد که ما بیهوده نیستیم، ما به هیچ نیستم؛ حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم و به دنبال آن وادی سوم، انسان را خطاب قرار می‌دهد که باید دانست هیچ موجودی به میزانِ خودِ انسان به خویشتن خویش فکر نمی‌کند. 

آغازی تازه:
(ما با شروع زندگی در این وادی، برای خود آغازی تازه داریم، آغازی که ما را به سلامتی، صلح و آرامش و آسایش برساند.) «پاراگراف نخست وادی»
قبل از ورود به کنگره 60، مصرف کننده و خانواده‌ها هر کدام به نحوی روحیه طلبکارانه و حق به جانب نسبت به دیگران و در مقابل هم داشتند. فقط در این فکر بودند که دیگران و یا طرف مقابل را مقصر جلوه دهند و همدیگر را سبب و بانی مشکلات و بدبختی ها و اعتیاد خود می‌دانستند.

 در مسیر درمان در کنگره 60 بود که مسافر، پی به تفکرِ راستین برای درمان و رهایی و رسیدن به تعادل برد و گام به گام به این باور رسید که تمام شکست ها، مشکلات و مصیبتهای اعتیاد از جانب خودش می‌باشد و آن کسی که می‌تواند او را نجات دهد فقط خودش می‌باشد. 

در کنار مسافر،  همسفر نیز در مسیر آموزش به این نقطه رسید که باید بداند، در مسیر دانایی و اجرایی کردن آموزش‌ها، به اصل و ارزش جایگاه خودش برسد و بداند به عنوان یک همسفر به خویش کمک کند تا دانا و توانا به بال پروازی قوی و پرستاری همراه با باوری در مسیر محبت تبدیل شود.

عضو کنگره 60، با قدم در وادی تفکر و اینکه او بیهوده نیافریده شده و ارزشمند است، قدم به وادی سوم می‌گذارد و به بایدها و نبایدهای علم زندگی دست می‌یابد.

عضو آموزش دیده کنگره 60، می‌داند که صاحب تفکر و تعقل است، می‌تواند در مسیر ارزشمندِ وجودش، صفحه‌های سیاه زندگی خود را پاک و سفید نماید و به سبکی سالم، صفحه‌های زندگی اش را نقاشی و رنگ آمیزی نماید و در مسیر تغییر، تبدیل و ترخیص، نه تنها صفحات را به خوبی تغییر دهد بلکه حتی صفحه سفید زندگی خلق کند و متکی بر نیروهای درونی و با توکل بر خداوند منان و یاری دیگر انسان‌ها احیا شود و نقش های زنده و پویا را  در زندگی خلق نماید. 

کلید راه :
وادی سوم یک کلید به ما داده است! اگر به بعضی گفته شود همه چیز از خودت است، مقصر خودت هستی ، ناراحت می‌شود و می‌گوید: مگر می‌شود؟

آری می‌شود! تمامی مشکلات از خود شما است، اگر بپذیرید، راه برایتان باز می‌شود. 

وادی سوم می‌گوید: خود ، کلید مسیر اصلی راه خود را بیابید. با این سخن؛ یعنی همه چیز در دست خودمان است.

 تا کی می‌خواهیم بگوییم مشکل از دیگران است؛ یعنی اینکه جدّی باشیم، حل کردن مسئله را یاد بگیریم، برای حل مسئله هزینه بدهیم. بهای دوری از ضدارزش ها را بدهیم. اگر آموزش و اجرایی کردن آن را جدّی نگیریم تمام مشکلات دوباره و به شکل های گوناگون در زندگی مان تکرار می‌شود؛ پس مسائل باید به دست خودمان حل شوند. همچنان که در وادی آمده است، ( با تفکر، سعی، تلاش و امیدواری، برای پیداکردن کلید مسائل غیرقابل حل کوشش کنیم تا کلید را بیابیم. ) امید در وادی سوم به بار می‌نشیند که راه برگشت وجود دارد.

در کنگره آموختیم که خود کرده را تدبیر است؛ چون خودمان خواستیم و توانستیم کلید راه اصلی را بیابیم.

نتیجه اتکاء به خود:
با شناخت قدرت خودمان، به این درک و باور می‌رسیم که باید نیروهای درون خود و نیروهای تخریبی بازدارنده را کاملاً  بشناسیم و این؛ یعنی رسیدن به قدرت تشخیص و راه‌های سخت با حرکت سالم، سهل می‌گردد. 
با تکیه بر قدرتهای خود و اینکه از هیچ کس، هیچ گونه انتظاری نداشته باشیم تا به ارمغانِ سلامتی، صلح، آرامش و آسایش برسیم و این همان آغازی تازه در وادی سوم است. 

ما آمده ایم تا در مسیر و حل مسائل زندگی، درس بگیریم که اگر اینگونه نباشد، مسائل و مشکلات زندگی دوباره و بارها تکرار می‌شوند. اگر پله پله و به آرامی و به مرور زمان، از ضدارزش ها بازگشت نماییم می‌توانیم به شناخت خودمان و نیروهای درون خود دست یابیم و این حاصلِ ثمربخشِ روش تدریجی DST در حل تمام مسائل زندگی است و این گونه می توان به قدرت و محبت لایزال الهی پی برد . 

خداوندا  ما را یاری بفرما تا با اتکاء به خویشتن خویش، به ذات باریتعالی ات نزدیک شویم. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که انعام فرمودی. 

و خداوند از رگ گردن به بندگان خود نزدیکتر است.


نگارنده : کمک راهنما همسفر فاطمه
ویراستاری : همسفر الهام

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر سمانه ۱۷ یکشنبه 10 آذر 1398 04:17 ب.ظ
خدا قوت خدمت کمک راهنمای مهربان خانم فاطمه عزیز
همیشه از شما و مطالبتان انرژی می گیرم و خیلی عالی بیان نمودید خداوند به قلمتان برکت دهد.
مریم همسفر محمد لژیون دوازدهم یکشنبه 10 آذر 1398 02:09 ق.ظ
درود وخدا قوت کمک راهنمای گرانقدر سرکار خانم فاطمه بزرگوار.
خدا قوت به قلم رسایتان زمانیکه آنرا بادستان پرمهرتان به حرکت در می آورید ستاره باران می کنید صفحاتی را که هزاران مشتاق دنبال کننده ی آن هستند،خدا قوت وگلباران باد تفکر واندیشه بلندتان .
هرزمان مطالب شما بانوی بزرگوار را مطالعه می کنم دل وجانم طراوت می گیرد.
خانم فاطمه عزیز خدمتت پربرکت.
برایت بهترینها را از قدرت مطلق خواستارم.
راهت پرستاره.
سربلندو سبزو سلامت باشی.
افسانه لژیون 7 شنبه 9 آذر 1398 09:39 ب.ظ
خانم فاطمه عزیزم کمک راهنمای محترم خیلی عالی وادی سوم را باز کردید تشکر میکنم
و از شما بزرگوار بسیار آموزش میگیرم
و ممنونم بخاطر کامنتهای بسیار زیبا که برایم مینویسید
تشکر از گروه وبلاگ
سمیه9 شنبه 9 آذر 1398 12:48 ق.ظ
خانم فاطمه عزیز مثل همیشه عالی .خداقوت. امیدوارم قفل تمام مشکلات زندگیتان با شاه کلیدهایی که میسازید باز بشود وبه ارامش برسید.با آرزوی بهترینها برای شما عزیز دل.
همسفر زهرا لژیون شانزهم جمعه 8 آذر 1398 11:46 ب.ظ
خانم فاطمه عزیز کمک راهنمای محترم خدا قوت بابت جمع آوری مطالب ارزشمند شما در پناه حق موفق باشید
نسرین.اسیستنت پنجشنبه 7 آذر 1398 11:38 ب.ظ
خدا قوت خانم فاطمه کمک راهنمای توانا مثل همیشه بسیار عالی مطالب کلیدی وادی را بیان کردید خداوند حافظ و نگهدار شما باد تشکر از گروه وبلاگ
همسفر مهدیه از لژیون ۴ پنجشنبه 7 آذر 1398 09:35 ب.ظ
خداقوت خانم فاطمه ممنون بابت مطالب زیباتون
مریم کرمی چهارشنبه 6 آذر 1398 06:10 ق.ظ
کمک راهنمای گرامی خانم فاطمه عزیز، مانند همیشه عالی و پر بار بیان نمودید، در پناه خداوند مهربان باشید.
لیلا طاهری سه شنبه 5 آذر 1398 11:02 ب.ظ
سرکارخانم فاطمه خداقوت.مثل همیشه عالی.مستدام باشید.تشکر از وبلاگ نویسان عزیز
همسفر سکینه 24 سه شنبه 5 آذر 1398 01:33 ق.ظ
کمک راهنمای گرامی،خانم فاطمه عزیز،بسیار عالی در مورد وادی سوم بیان نمودید.مثل همیشه مطالبتان پر از دانش و آگاهی بود.م.فقط و پیروز باشید.
همسفر رعنا دوشنبه 4 آذر 1398 04:17 ب.ظ
خانم فاطمه کمک راهنمای عزیز؛ از اینکه نکات ارزشمند و آموزنده ای از سه وادی اول و ارتباط آنها باهم را بیان نمودید؛ ممنونم.موفق باشید.
وبلاگ نویسان عزیز خدا قوت.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic